imageimage
imageimage

iDragon

HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN trực tuyến ưu việt: 

  • Tính năng Đặt lệnh nhanh, chỉ 1 chạm. 
  • Đa dạng phương thức xác thực 
  • Tự động ứng trước tiền bán. 
  • Biểu đồ hiệu quả đầu tư so với thị trường. 
  • Công cụ hỗ trợ tính lợi nhuận lướt sóng. 
  • Tùy chọn chủ đề giao diện.

Trải nghiệm ngay: https://online.vdsc.com.vn

image